Naschools

Eén van de rijksdoelen voor de inzet van beweegcoaches in het domein sport en bewegen is het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond basisscholen.
Er zijn diverse redenen om beweegcoaches binnen dit taakgebied in te zetten:

  • voorkomen dat kinderen na schooltijd ‘alleen maar’ achter de computer te vinden zijn en daardoor minder sociaal worden en/of maatschappelijke achterstand oplopen.
  • in 2000 is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen opgesteld. Deze norm definieert een minimaal niveau van bewegen dat nodig is om gezondheidswinst te boeken. Voor jeugdigen tot en met 17 jaar is de norm dagelijks minimaal een uur lichamelijke activiteit. Deze norm wordt met alleen beweeglessen op school en trainingen en wedstrijden bij de sportvereniging in de meeste gevallen niet gehaald.
  • het is voor kinderen uit vooral lagere inkomensgroepen niet vanzelfsprekend om lid te worden van een sport- en/of culturele vereniging.
  • de ontwikkeling dat basisscholen in toenemende mate overgaan tot zogenaamde continuroosters. Daardoor neemt de vraag naar dag arrangementen toe.

Algemene voorwaarden waaraan naschools aanbod moet voldoen zijn:

  • Er is geen of onvoldoende regulier aanbod waarvan gebruik kan worden gemaakt.
  • Er is voldoende vraag.
  • Het aanbod wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met en door bestaande aanbieders als verenigingen en kinderopvangorganisaties uit dorp, wijk, stad of regio.

Een doelgroep die binnen dit taakgebied extra aandacht behoeft zijn de groep kinderen, die een school voor speciaal onderwijs (basis of voortgezet) bezoeken. Op dit moment worden meer dan 300 kinderen uit De Fryske Marren met speciaal vervoer naar dit soort scholen binnen- en buiten de gemeente gebracht. Wij verwachten, op basis van ervaringen elders in het land, dat een aanzienlijk deel van deze kinderen geen lid is van een sport- of culturele vereniging. Inzet van beweeg- en cultuurcoaches kan voorkomen dat deze kinderen van de samenleving vervreemden. De inzet van beweeg- en cultuurcoaches moet gericht zijn op het geleiden en begeleiden naar regulier aanbod of, als dit niet mogelijk is, het creëren van een op maat gesneden aanbod.

« Terug naar activiteiten

, door: