Ondersteuning verenigingen

De beweegcoaches zijn er om verenigingen op verschillende manieren te versterken. Verenigingen nemen een belangrijke plaats in een dorp of stad. Jong en oud doen dat waar ze veel plezier aan beleven.  Naast deelname aan sport- of cultuuractiviteiten, is een vereniging een belangrijke ontmoetingsplaats. Verschillende type mensen komen met elkaar in contact en praten met elkaar over diverse onderwerpen.

Wij ondersteunen verenigingen bij het versterken van hun maatschappelijke functie. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, (tijdelijk) zonder werk of met een beperking, allen doen ze er toe. Een vereniging is een prachtige lokale omgeving waar talenten van deelnemers en vrijwilligers ingezet, benut en ontwikkeld kunnen worden.

Iedereen heeft het recht om te sporten. Ook voor mensen met een beperking moet het mogelijk zijn om aan te sluiten bij een vereniging. Wij vinden het belangrijk dat dit kan en gaan gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden.

Wij adviseren, informeren en inspireren verenigingen op bestuurlijk niveau. Loopt u als vereniging ergens tegenaan dan zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. Wij organiseren verenigingsadviescafés en themabijeenkomsten die aansluiten op de hedendaagse vraagstukken.

Klik hier voor meer informatie over

« Terug naar activiteiten

, door: