Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond. Daarom is dit een belangrijk onderdeel van het aanbod in het basisonderwijs in Nederland. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ geldt zeker ook voor het plezier beleven in sport en bewegen. Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan hoe belangrijk sport en bewegen is voor de algemene ontwikkeling van kinderen maar ook voor een leven lang gezond en sportief bezig zijn. De beweegcoach Sport en bewegen richt zich op het stimuleren van bewegen bij kinderen, waarbij plezier voorop staat.

De beweegcoaches hebben intensief contact met de basisscholen in De Fryske Marren. Zij ondersteunen de basisscholen bij de lessen bewegingsonderwijs en pleinactiviteiten, betrekken verenigingen bij de gymlessen op school en organiseren schoolsport- en naschoolse sportactiviteiten.

Een vast onderdeel van de begeleiding van de basisscholen is het project Sport Op Basisscholen Extra (SOB-extra). Dit project wordt deels door de gemeente en deels door De Friesland Zorgverzekeraar bekostigd. Het project lijkt sterk op de bekende MRT-projecten die op tal van basisscholen in Nederland worden gehouden.

Het doel van dit project is om op termijn van alle basisschoolleerlingen van De Fryske Marren via een korte screening de motorische ontwikkeling in kaart te brengen en extra begeleiding te geven aan die kinderen die in hun motorische ontwikkeling achter lopen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen met een betere motoriek fysiek actiever zijn. Dit leidt tot mindere kans op overgewicht en hieraan gerelateerde gezondheidsproblemen.

Meer informatie over sporten met een handicap op onze pagina Uniek sporten.

, door: