Werkwijze

Wij zijn actief binnen de gehele gemeente De Fryske Marren (DFM) en werken zoveel mogelijk in een vast gebied. De gemeente DFM is opgedeeld in vier gebieden. Hierbij sluiten we aan bij de vier bestaande sociale wijkteams die ook deze gebieden hanteren. De betreffende beweeg- en cultuurcoach ontvangt uw vraag en zorgt vervolgens dat deze goed terecht komt. Zie onderstaande afbeelding.

Er zijn verschillende soorten beweeg- en cultuurcoaches met ieder zijn expertise en deskundigheid:

  • Beweegcoach voor gezondheidsstimulering

  • Beweegcoach in het sociale domein

  • Beweegcoach voor verenigingsondersteuning

  • Beweegcoach in het basisonderwijs

  • Beweegcoach voor naschools aanbod

  • Cultuurcoach educatie

  • Cultuurmakelaar

 
Expertise van een beweeg- of cultuurcoach is inzetbaar in andere gebieden mocht daar vraag naar zijn.

De Fryske Marren is in vier verschillende gebieden opgedeeld:
Gebied Joure
Contactpersoon: Lonneke Post
Dorpen: Akmarijp, Broek, Goingarijp, Haskerhorne, Joure, Nijehaske, Oudehaske, Snikzwaag, Terherne en Terkaple

Gebied St. Nicolaasga:
Contactpersoon: Nathalie Wijnalda
Dorpen: Boornzwaag, Dijken, Doniaga, Idskenhuizen, Langweer, Legemeer, Oldeouwer, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotsterhaule, Rotstergaast, Rottum, Scharsterbrug, Sint Johannesga, Sint Nicolaasga, Teroele, Tjerkgaast

Gebied Lemmer:
Contactpersoon: Richard Hamstra
Dorpen: Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer en Oosterzee

Gebied Balk:
Contactpersoon: Jurjen Bosch
Dorpen/stad: Bakhuizen, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudemirdum, Oudega, Ruigahuizen, Rijs, Sondel, Sloten en Wijckel

 Gebieden in De Fryske Marren

 

, door: