การคำนวณกำลังของขากรรไกรจากการอ่านมิเตอร์วัดพลังงาน