เครื่องจักรการประมวลผลและการประมวลผลอุปกรณ์การประมวลผล