หม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันทิ้งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอาหารสัตว์