ชนิดของสารเคมีการทำเหมืองรูปแบบของสายพานลำเลียงของผู้ทำเหมือง