ความต้องการในโรงงานกระบวนการขุดทองในประเทศฟิลิปปินส์