ปากกามือถือใหม่มาถึงสำหรับการเรียกเก็บเงินในสหราชอาณาจักร