แม่และน้ำตาจากดวงตาของคุณมีดสั้นตัดหัวใจและแช่แข็งเหมืองแม่แม่ของผู้พลีชีพ