เครื่องกำจัดขยะมูลฝอยรูปกรวยเกริ่นนำและการก่อสร้าง