ผลที่ตามมาของการขุดถ่านหินในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ