ความท้าทายการขุดก่อให้เกิดความเป็นอยู่ของชุมชนโฮสต์