การทดลองใช้ประโยชน์จากถ่านหินประสบความสำเร็จแต่ไม่เหมาะสำหรับการส่งออกถ่านหิน