ลักษณนามขนาดเล็กสำหรับห้องปฏิบัติการแบบหมุนวนสำหรับแร่ธาตุ