หม้อไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานแผงเพดานไฟเบอร์ไฟเบอร์