แอลจีเรียชนิดรวบรวมข้อมูลขนาดเล็กมือถือผลกระทบบดผู้จัดจำหน่ายโรงงาน