เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกระบวนการแห้งทรายละเอียดในปูนแห้ง