กระบวนการในการเริ่มต้นโรงงานเครื่องกำจัดหินในรัฐหิมาจัลประเทศ