การลงทุนในวิดีโอของกรวดแม่น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่