ความแตกต่างระหว่างเครื่องบดแบบม้วนเรียบและเครื่องม้วนแบบมีฟัน