ขายร้อนความดันไฮดรอลิกรูปกรวยที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุด