ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมหินปูนในศรีลังกา